Giấy in nhiệt K57

Giấy in nhiệt K57

Giấy in hóa đơn 57-23 mm

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Giấy mới sản xuất

Giá: liên hệ VNĐ

Giấy in hóa đơn 57-30 mm

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 5000 VNĐ

Giấy in hóa đơn 57-45 mm

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Giấy mới sản xuất

Giá: 6000 VNĐ

Giấy in hóa đơn 57-50 mm

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Giấy mới sản xuất

Giá: 7500 VNĐ